Compromís

En les persones

Qui som


El Grup

Estruform neix l’any 1977 de la mà del Sr Jordi Nielles.

Durant el mes de novembre de l’any 1977 neix el que actualment és el Grup Estruform, de la mà del Sr Jordi Nielles. La seva activitat inicial va ser la construcció d’estructures de formigó armat.

Els inicis no van ser fàcils, però des de mitjans de la dècada dels 80, es va posicionar com una de les tres grans empreses del sector a Catalunya.

Els Jocs Olímpics de Barcelona’92 van canviar el mercat i les seves regles, establint una nova manera de treballar, fet que va portar al Sr Nielles a modificar la seva estratègia, centrant-se molt més en la construcció per a promotors privats i oferint-los como a valor afagit l’assessorament tècnic.

 

Promotors Immobiliaris

El Grup va néixer amb una clara vocació, ser promotors immobiliaris.

A principis dels anys 80 ja es va començar a desenvolupar alguna promoció immobiliària, tasca que poc a poc va anar guanyant terreny a la construcció per tercers.

Evidentment, sempre ens hem mantingut en la figura del promotor-constructor, intervenint en totes les fasses del procés, des de l’adquisició del sòl, disseny del projecte, execució, comercialització i entrega del producte.

Estar a prop dels nostres clients ens ha permès conèixer en tot moment quines eren les seves necessitats i així poder anar adaptant els projectes a les exigències del mercat.

El nostre principal objectiu sempre ha estat construir habitatges de qualitat, amb acabats i dissenys que responguin a les necessitats i expectatives dels nostres clients, i per aconseguir-ho ens hem basat en l’esperiència del nostre equip i en la professionalitat dels nostres col·laboradors.

 

Grups de promocions

Zones Urbanes
Quan parlem de zones urbanes ens estem referint principalment a les vivendes catalogades com a primera residència.

En aquesta tipologia podem trobar projectes de caracterítiques ben diferents: edificis de nova planta construits en sòls urbans, edificis rehabilitats íntegrament (afectant l’estructura i la distribució interior) o projectes on s’ha construit un edifici nou amb l’obligació de mantenir una, dos o tres façanes.

L’objectiu sempre està en buscar un producte que s’integri en la zona i que permeti portar una vida comfortable a aquelles persones que decideixin converit-lo en la seva llar.

Zones Rurals
Aquest grup el formen aquelles edificacions aixecades en petits nuclis urbans prop de la natura i en enclaus singulars com poden ser les poblacions d’Alp, Bolvir o la Vila de Llívia a la comarca de La Cerdanya.Són projectes respectuosos amb l’entorn, utilitzant materials tradicionals i típics de la zona com són la pedra, la pissarra o la fusta, ara bé, sense oblidar mai la importància de la qualitat constructiva i les innovacions tècniques, així com tampoc del comfort i benestar dels nostres clients.

 

Vivendes socials
El primer projecte d’aquestes caracterítiques el vam desenvolupar a la població de Llívia. Coneixedors del mercat residencial de la zona vam detectar la necessitat que hi havia d’habitatges d’aquestes característiques per als habitants de la zona.
El respecte cap al client i el producte sempre ha de ser igual, encara que el preu de venda final sigui diferent.

 

Els nostres valors com a empresa

Qualitat en tot allò que fem.

Compromís en les persones i empreses que creuen en nosaltres perquè els construïm la seva casa o els executem projectes de la màxima importància.

Respecte, perquè normalment és la compra més important dels nostres clients.

Creatius, estem creant la seva futura llar, i hem de buscar les millors solucions als problemes que se’ns plantegin en cada moment.

Treball en equip, necessitem un equip professional i humà important per desenvolupar els nostres projectes.

Iniciativa, ens hem de saber anticipar a allò que el mercat demani.

Independència, no formem part de ningun grup que condicioni la nostra manera de ser i treballar.